Pæleorme

Der er talrige marint træborende organismer, som kan deles op i to hovedgrupper: træ borende bløddyr (Pæleorm) eller krebsdyr (Pælekrebs).
Pælekrebs ligner små undersøiske insekter og nedbryder træ fra overfladen og skabe gnavmønster på overfladen af træet, som vist i figur 1.

Figur 1

a) A typical Gribble (Limnoria spp), which is a wood boring crustacean. This individual was was 2-3 mm long. Unlike the shipworm these attack the wood form the surface creating numerous small galleries, destroying any surface archaeological details
b) A pine wood sample after 12 months exposure showing typical attack by wood boring crustaceans.

Wreck Protect projekt er især interesseret i aktiviteten af træborende bløddyr
(pæleorm) i Østersøen.  I modsætning til krebsdyr, sætte disse organismer sig først på træets overflade, som små larver og borer sig derefter ind i træet og lave gange, foret med kalciumkarbonat.  Fra overfladen, kan de være meget svære at se, da kun de små indgangshuller er synlige. Ofte er de dog skjult af tang. Figur 2 viser en typisk pæleorm.

Figur 2

a) En typisk pæleorm (Teredo spp.), individet var tre måneder gammel og var ca. 5 cm langt. De kalkholdige skaller, som pæleorm benytter til at bore gange inde i træet, ses til højre i billedet.
b) Et stykke fyrretræ som har været eksponeret på et vrag i fire måneder. På overfladen ses små huller kan som kan være vanskelige at erkende undervand.
c) Det indre af det samme stykke fyrretræ viser gange dannet af pæleorm.

På skibsvrag med pæleormsangreb er det ofte kun bunden af vraget, som overlever (figur 3), og når træt bliver skåret igennem bliver de mange gange af pæleorm synligt (figur 4).

Figur 3

Figur 3: Eksponeret arkæologisk træ, der viser en omfattende nedbrydning af pæleorm.

Figure 4

Figur 4: Tværsnit af en planke, som viser de mange gange, skabt af pæleorm